Z anglického ingress protection. Jde o dvě číslovky, z nichž první v pořadí určuje odolnost vůči prachu a vniknutí cizího tělesa dovnitř modelu, druhá pak zase naznačuje odolnost vůči tekoucí vodě, ev. dokonce ponoření pod vodní hladinu.